ZingTruyen.Net

𝐂𝐡𝐚𝐞𝐋𝐢𝐬𝐚 | Hấp dẫn tôi, không dễ đâu 「trans」

Truyện teen

93019

Hoàn thành

27-02-2020

𝐂𝐡𝐚𝐞𝐋𝐢𝐬𝐚 | Hấp dẫn tôi, không dễ đâu 「trans」

6184 lượt thích / 93019 lượt đọc
Chaeyoung phớt lờ bao nhiêu, Lisa lại càng theo đuổi bấy nhiêu. Câu chuyện dù làm thế nào Lisa cũng không thể cưa đổ được người mình thích. _____________________________________ EDITOR: @jensoo_converts ORIGINAL NAME / TÊN GỐC: Charmed, I'm not. Thứ hạng cao nhất: #2 in Chaelisa

5 chương mới nhất truyện 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐋𝐢𝐬𝐚 | Hấp dẫn tôi, không dễ đâu 「trans」