ZingTruyen.Net

fictiongirl | bts - suga | thiên thần mắt tím

Ma cà rồng

115164

Đang cập nhật

12-07-2018

fictiongirl | bts - suga | thiên thần mắt tím

12577 lượt thích / 115164 lượt đọc
Cover book: @yeong_mj Hắn - Min Yoongi là một vị vua của bộ tộc Ma Cà Rồng. Đáng sợ, là một con quỷ khát máu. Cô - Park Ji Yoon là một thiên thần, có một sứ mệnh quan trọng cần làm. Truyện được chuyển ver từ tác giả Violet. Thể loại: Boy × Girl

5 chương mới nhất truyện fictiongirl | bts - suga | thiên thần mắt tím

Danh sách chương fictiongirl | bts - suga | thiên thần mắt tím