ZingTruyen.Net

«Father»

Siêu nhiên

9688

Hoàn thành

02-08-2017

«Father»

350 lượt thích / 9688 lượt đọc
Tác giả: Đồi Thể loại: Tinh không tương lai viễn tưởng, kỳ huyễn, bất luân chi luyến, ràng buộc huyết thống, phụ tử niên hạ, 8P đa công, ma mị HẮC ÁM, HE. Dịch: QT Editor & chỉnh sửa word: Alice Beta: Ween

5 chương mới nhất truyện «Father»