ZingTruyen.Net

Fanfiction - Đồng Nhân Confession 2.0

Phi tiểu thuyết

6372

Đang cập nhật

29-11-2021

Fanfiction - Đồng Nhân Confession 2.0

546 lượt thích / 6372 lượt đọc
Confession được lập ra để các bạn trong giới đồng nhân - fanfiction có thể thoải mái nêu lên những suy nghĩ, quan điểm của mình. Link gửi confession: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehp5wnINGkMyJ-kAsB22_cYsnBWuPMijVTl1GSqNpQJ4RW4w/viewform?usp=sf_link

5 chương mới nhất truyện Fanfiction - Đồng Nhân Confession 2.0