ZingTruyen.Net

[Fanfic Tokyo Revengers- 𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] - 𝔹𝕝𝕦𝕖 𝔸𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟'𝕤 𝕃𝕚𝕖

Fanfiction

38021

Đang cập nhật

27-06-2022

[Fanfic Tokyo Revengers- 𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] - 𝔹𝕝𝕦𝕖 𝔸𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟'𝕤 𝕃𝕚𝕖

6656 lượt thích / 38021 lượt đọc
Phí biết bao sức, thao tâm kiệt lực để cứu người, để thay đổi tương lai...Tôi nhận được gì? Không gì hết... Tôi là kẻ ngu ngốc, ngu ngốc nhất tin tưởng một lời nói không giá trị. Ô uế thâm can, tan nát cõi lòng nào ai thấy được? Các người có thể hứa hẹn vô vàn nhưng tất cả lại là bi thương cùng cận.... " Một lần thôi...lời hứa các người lại thành bi kịch cho chính tôi" ❗❗Bản quyền nhân vật thuộc Wakui Ken - Tokyo Revenges ❗❗ ❌🚫Vui lòng không Re-up Fanfic, truyện chỉ viết tại Wattpad🚫❌

5 chương mới nhất truyện [Fanfic Tokyo Revengers- 𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] - 𝔹𝕝𝕦𝕖 𝔸𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟'𝕤 𝕃𝕚𝕖