ZingTruyen.Net

[EunBo] Into Your Arms

Hành động

1345

Đang cập nhật

01-07-2022

[EunBo] Into Your Arms

351 lượt thích / 1345 lượt đọc
"tôi mất trí rồi, mất hết lý trí thật rồi nếu người đồng ý, tôi sẽ cởi bỏ bộ cánh này và sà vào vòng tay người đêm nay thiếu vắng hơi ấm ấy tôi như phát điên lên mất cảm giác như tôi luôn phải chờ đợi tôi cần người đến đây chiếm lấy tôi đi Tôi mất trí thật rồi, và đêm nay tôi sẽ sa vào vòng tay của người Vào đêm nay..."

5 chương mới nhất truyện [EunBo] Into Your Arms