ZingTruyen.Net

[ Edit - Xuyên Thư] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Tẩy Trắng Rồi Sao

Truyện teen

15883

Đang cập nhật

21-07-2021

[ Edit - Xuyên Thư] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Tẩy Trắng Rồi Sao

1630 lượt thích / 15883 lượt đọc
Hán Việt: Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Tiển Bạch Liễu Mạ Tác giả: Nhất Quán Phổ Nhị. Edit + Beta: Dạ Tú ( @yex_68). Tình trạng chính văn: Hoàn thành. Tình trạng edit: Đang tiến hành. Thời gian đổi mới: 12-06-2020. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Tu chân, Niên hạ, Xuyên thư, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Sư đồ, 1x1. *Lưu ý: Thanh thủy văn, chậm nhiệt. Ngày đăng: 21/6/2020 Edit chưa có sự cho phép, bản edit mang tính phi thương mại. - Vui lòng không xếp lộn vào tên tác giả khác. Cảm ơn. 【已经泡好的茶之若草萌芽】

5 chương mới nhất truyện [ Edit - Xuyên Thư] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Tẩy Trắng Rồi Sao