ZingTruyen.Net

[Edit] Phản ứng giới đoạn

Truyện ngắn

41536

Hoàn thành

05-09-2021

[Edit] Phản ứng giới đoạn

2621 lượt thích / 41536 lượt đọc
Tên gốc: 戒断反应 Tác giả: Thập Nhất Nguyệt Thập Tứ (十一月十四) Số chương: 40 chương chính văn + 3 chương phiên ngoại Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn Thể loại: nguyên sang, hiện đại, HE, ngọt sủng, trúc mã trúc mã, niên thượng, 1v1