ZingTruyen.Net

[Edit - Hoàn] 2012 Mạt Thế Sinh Tồn Lục [Đam mỹ]

Phiêu lưu

289927

Đang cập nhật

17-01-2022

[Edit - Hoàn] 2012 Mạt Thế Sinh Tồn Lục [Đam mỹ]

12811 lượt thích / 289927 lượt đọc
Thể loại: mạt thế, dị năng, trọng sinh, không gian tùy thân, cường cường, 1 thụ x 2 công, huynh đệ, HE... Tình trạng edit: hoàn 130 chương + 4 phiên ngoại.

5 chương mới nhất truyện [Edit - Hoàn] 2012 Mạt Thế Sinh Tồn Lục [Đam mỹ]