ZingTruyen.Net

[Edit] Gả cho ác quỷ (Hoàn)

Hành động

17739

Hoàn thành

13-07-2021

[Edit] Gả cho ác quỷ (Hoàn)

909 lượt thích / 17739 lượt đọc
Gả cho ác quỷ - TG 1 của "Cấm nói chuyện phong nguyệt" Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Song khiết, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử, Linh dị thần quái, 1v1 Editor: Trầm Lăng Beta: Tier Văn án: Vì kế thừa gia nghiệp, Bùi Hồi trong mỗi thế giới đều tự bán mình ra ngoài. Tỷ như: Bùi Hồi cướp lấy gia nghiệp thất bại bị đuổi giết, may mắn không chết. Lợi dụng tà thuật giao dịch với ác quỷ, sau khi đoạt được gia sản lại trăm phương nghìn kế muốn bội ước. Con ác quỷ đó bò lên từ dưới địa ngục, muốn hắn trở thành tân nương của nó.