ZingTruyen.Net

[Edit/ ĐM] Bạn cốt-伴骨 Bạn Cốt-作者:渐却呀 Tác giả: Tiệm Khước Nha] edit by An Lạc

Kinh dị

1350

Đang cập nhật

14-09-2021

[Edit/ ĐM] Bạn cốt-伴骨 Bạn Cốt-作者:渐却呀 Tác giả: Tiệm Khước Nha] edit by An Lạc

7 lượt thích / 1350 lượt đọc
Bạn cốt Hán Việt: Bạn cốt Tác giả: Tiệm Khước Nha Tình trạng bản gốc : Hoàn thành Tình trạng edit: đang từ từ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Cường cường , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Linh dị thần quái , 1v1 CP: Kinh Huyền x Chiết Dương Edit by :An Lạc+ QT Nguồn tấn giang ; http://(。)www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5210344 (bỏ ngoặc hộ mình nha, có nhà đã bị quét ấy) Ai yêu thích đọc QT mời qua đây :https://(.)wikidth.com/truyen/ban-cot-YJxVxFS4CH61HL3x Tích phân 141,716,304 Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang bản dịch ra khỏi ID fujiwara1202. "Không còn update ở đâu khác ngoài w.a.t.t.p.a.d ID fujiwara1202"" Page: Góc nhỏ của An Lạc - An Lạc Sơn -安洛山 IG: shutline_ginhere Fb: Lương Khánh An Dịch với mục đích phi thương mại, edit không chuyên Đây truyện nam nam không thích vui lòng click back , ăn nói bậy bạ đừng trách chủ nhà """những nhà ăn cắp bản dịch làm ơn up sau nhà gốc 3 chương""" truyenfull truyen4u truyenwiki1 là mấy con chó ăn cắpppp vui lòng không đọc ở web nóoooo Chống chỉ định đọc ở web ăn cắp!!!!!!!!!!!!!

Danh sách chương [Edit/ ĐM] Bạn cốt-伴骨 Bạn Cốt-作者:渐却呀 Tác giả: Tiệm Khước Nha] edit by An Lạc