ZingTruyen.Net

[EDIT] Địa Cầu Online - Mạc Thần Hoan

Bí ẩn

1890

Đang cập nhật

28-07-2021

[EDIT] Địa Cầu Online - Mạc Thần Hoan

661 lượt thích / 1890 lượt đọc
Địa Cầu Thượng Tuyến (地球上線) Tác giả: Mạc Thần Hoan (莫晨欢) Nửa năm trước, hàng chục ngàn những tòa tháp đen hư ảo xuất hiện khắp nơi trên thế giới, nằm lơ lửng trên các tòa thành thị. Các nhà hóa học, vật lý học, tôn giáo,... đều không có biện pháp gì. Nửa năm sau, mọi người trở nên quên thuộc với tòa tháp, không còn chú ý tới nó nữa. Một ngày, Đường Mạch thấy một con bọ đâm sầm vào tòa tháp đen vốn là hư ảo, không còn xuyên thẳng qua như trước. Ngày hôm sau, một giọng trẻ con trong vắt phát ra một thông báo với toàn thể nhân loại: [Ding dong! Ngày 15 tháng 11 năm 2017, địa cầu online.] *** Ba điều luật thép của tòa tháp đen: 1. Mọi thứ đều được giải thích bởi tháp đen. 2. Thời gian trò chơi từ 6 giờ đến 18 giờ. 3. Mời tất cả người chơi cố gắng tấn công tháp. ________________ Bản dịch được edit vì mục đích phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả.

5 chương mới nhất truyện [EDIT] Địa Cầu Online - Mạc Thần Hoan