ZingTruyen.Net

ĐƯỜNG LÀ HIỂM HỌA CỦA TOÀN NHÂN LOẠI - William Dufty

Tâm linh

6082

Đang cập nhật

29-09-2017

ĐƯỜNG LÀ HIỂM HỌA CỦA TOÀN NHÂN LOẠI - William Dufty

46 lượt thích / 6082 lượt đọc
Đây là quyển sách mà mọi gia đình cần đọc, để tránh hao tổn tiền bạc trị bệnh, để bớt lo sợ về việc không có hoặc mất bảo hiểm sức khoẻ, để đỡ mất thì giờ tìm kiếm bác sĩ, để tráng kiện và vui sống những ngày tháng qua nhanh trên thế gian này, để hạnh phúc và sáng tạo. Lê Công Thình (PD: Diệu Tín Liên Châu)