ZingTruyen.Net

[ Đồng nhân Twilight ] Lunar Eclipse

Siêu nhiên

15558

Đang cập nhật

31-12-2018

[ Đồng nhân Twilight ] Lunar Eclipse

1095 lượt thích / 15558 lượt đọc
Title: Lunar Eclipse Author: UynLin Con người ai cũng có một bí mật riêng cho mình. Cô cũng không ngoại lệ. Nhờ gia đình Cullen, cô mới có thể trải nghiệm cuộc sống không lo lắng như ngày xưa của mình. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc mau tàn, cuộc chiến đẫm máu lại đến. "Có người đang tự vất bỏ bản thân" Main character: Edward Cullen; Selena Scarlet.