ZingTruyen.Net

[ Đồng Nhân Tokyo Revengers] Lá Thư

Truyện ngắn

11639

Đang cập nhật

27-11-2021

[ Đồng Nhân Tokyo Revengers] Lá Thư

2128 lượt thích / 11639 lượt đọc
Yamamoto Takuya ...linh hồn của 1 thiếu nữ lại xuyên vào bộ Tokyo Revengers, người cô nhập vào là Yamamoto Takuya bạn của Hangaki Takemichi... Ấy vậy mà thật muốn cười ra nước mắt mà

5 chương mới nhất truyện [ Đồng Nhân Tokyo Revengers] Lá Thư