ZingTruyen.Net

Dòng Họ Nhà Em- Truyện Ma

Tâm linh

109077

Hoàn thành

30-05-2018

Dòng Họ Nhà Em- Truyện Ma

1530 lượt thích / 109077 lượt đọc
TruyenMaCoThat.Net- nguyenngocngan Truyện xảy ra trong 1 dòng họ ở tỉnh Vĩnh Long. "Nó" đã ám cả gia đình họ từ đời này sang đời khác...