ZingTruyen.Net

Dòng Họ Nhà Em- Truyện Ma

Tâm linh

104426

Hoàn thành

30-05-2018

Dòng Họ Nhà Em- Truyện Ma

1401 lượt thích / 104426 lượt đọc
TruyenMaCoThat.Net- nguyenngocngan Truyện xảy ra trong 1 dòng họ ở tỉnh Vĩnh Long. "Nó" đã ám cả gia đình họ từ đời này sang đời khác...