ZingTruyen.Net

Đổi nợ lấy người | Kim Taehyung

Fanfiction

756096

Hoàn thành

09-04-2020

Đổi nợ lấy người | Kim Taehyung

77673 lượt thích / 756096 lượt đọc
Truyện khi còn chập chững viết lách, có lẽ sẽ không hợp gu mấy bạn, xin cân nhắc trước khi đọc vì mình không chịu nổi những lời chê bai:((( Hoàn: 20/7/2018

5 chương mới nhất truyện Đổi nợ lấy người | Kim Taehyung