ZingTruyen.Net

đổi nợ lấy người | kim taehyung

Fanfiction

653945

Hoàn thành

09-04-2020

đổi nợ lấy người | kim taehyung

69785 lượt thích / 653945 lượt đọc
Món nợ vô tình là vật trao duyên, trói buột hai con người bởi một sợi dây tơ vô hình, chặt không đứt bứt không rời. Truyện khi còn chập chững viết lách, có lẽ sẽ không hợp gu mấy bạn, xin cân nhắc trước khi đọc vì mình không chịu nổi những lời chê bai :(( Hoàn: 20/7/2018

5 chương mới nhất truyện đổi nợ lấy người | kim taehyung