ZingTruyen.Net

ĐOẢN NGẮN

Truyện ngắn

156306

Đang cập nhật

01-05-2022

ĐOẢN NGẮN

6538 lượt thích / 156306 lượt đọc
Tại đây tổng hợp các đoản ngắn của ta, mỗi chương là một đoản, bao gồm ngôn và đam, đủ các thể loại nhưng chủ yếu là hiện đại, ngọt, ngược; sủng, H nhẹ, hài... Kết thì tùy từng truyện nhé nhưng đa số là He/Se/OE
Tags: đoản

Danh sách chương ĐOẢN NGẮN