ZingTruyen.Net

(đn Tokyo Revengers) vị thần thời gian

Siêu nhiên

470

Đang cập nhật

20-07-2022

(đn Tokyo Revengers) vị thần thời gian

36 lượt thích / 470 lượt đọc
Kushiro Nanami, một vị thần điều khiển thời gian. Có thể tùy chỉnh tuổi thọ và có thể xem cuộc đời của một con người. "Wao~ đám phàm nhân các người cũng thú vị phết nhỉ?" Warning: Ooc, harem, 18+ sương sương...

5 chương mới nhất truyện (đn Tokyo Revengers) vị thần thời gian

Danh sách chương (đn Tokyo Revengers) vị thần thời gian