ZingTruyen.Net

[ Đn Tokyo Revengers ] Thiên sứ...

Huyền ảo

39854

Đang cập nhật

21-08-2022

[ Đn Tokyo Revengers ] Thiên sứ...

1466 lượt thích / 39854 lượt đọc
The title of the story is : ' Thiên sứ...' ☙Author: YuSherry❧ ☦︎ Another story about Mikey and Sano's family before the storm comes. ☦︎ Phiên bản 2 của [ Đn Tokyo Revengers ] Thiên sứ giả tạo trên Mangatoon. ☦︎ Ngày viết : thứ 5, 07/04/2022 ☦︎ Ngày phát hành : 7/4/2022