ZingTruyen.Net

[ĐN Tokyo revengers AOB] Lồng Giam

Bí ẩn

31147

Đang cập nhật

03-05-2022

[ĐN Tokyo revengers AOB] Lồng Giam

4032 lượt thích / 31147 lượt đọc
Ảnh đều được lấy trên Pinterest.(Ngoại trừ ảnh bìa:D) Được đăng tải tại [email protected]@t và [email protected]@t00n. Truyện không ngược:D Bối cảnh: Phạm Thiên ( ko theo cốt truyện) Hồi 1: [ĐN Tokyo Revengers AOB] Lồng giam. (Nick cũ bị bay acc rồi)

Danh sách chương [ĐN Tokyo revengers AOB] Lồng Giam