ZingTruyen.Net

(Đn Naruto - Fairy Tail) Bạch Nhãn Quỷ

Khoa học - viễn tưởng

46343

Đang cập nhật

13-03-2022

(Đn Naruto - Fairy Tail) Bạch Nhãn Quỷ

5877 lượt thích / 46343 lượt đọc
'Câu chuyện tình yêu của tôi và cậu sẽ kết thúc từ đây, sẽ không phải vì tôi mà người đó hi sinh nữa. Tôi.... đã bỏ đi, thứ gọi là chân ái mà tôi trân trọng nhất!' -Hinata. - Không cần lo nữa rồi, từ giờ giao cho chị được không. 'Làm ơn, hãy cứu anh ấy!' - Chấp nhận thỉnh cầu. ============ ❤ Cp: chưa xác định ❤️ * Mirajane là Hinata. * Ai fan cp Naruto x Hinata thì vui lòng bay lắc chỗ khác nghe, đừng vào rồi phán xét "tôi thích cp cũ hơn" rồi này nọ cảm thán bất lịch sự, không chứa, không trả lời cũng đừng bảo tác giả kiêu căng. Wattap @phuongvudong

5 chương mới nhất truyện (Đn Naruto - Fairy Tail) Bạch Nhãn Quỷ