ZingTruyen.Net

(ĐN Jujutsu Kaisen) Đảo ngược

Fanfiction

15885

Đang cập nhật

20-06-2021

(ĐN Jujutsu Kaisen) Đảo ngược

2295 lượt thích / 15885 lượt đọc
6 tuổi "Này, nhóc nên gọi ta là ba mới phải chứ?" "Satoru..." Đôi mắt cô sáng rực lên, giống như viên đá ruby nhuốm máu cực đẹp. 16 tuổi "Satoru." "Gọi sensei!!" Hắn búng trán cô. Cảnh báo: ooc, mn cân nhắc trước khi đọc.

5 chương mới nhất truyện (ĐN Jujutsu Kaisen) Đảo ngược