ZingTruyen.Net

<Đn Bnha> A ghost in class 1A

Siêu nhiên

2554

Đang cập nhật

16-07-2021

<Đn Bnha> A ghost in class 1A

311 lượt thích / 2554 lượt đọc
Lớp 1A bị đồn là có một con ma ám phòng học của họ. Nhưng chỉ những người trong cuộc mới biết nó hơn cả là lời đồn. Văn phong tồi tàn nếu có gì xin đừng cmt tiêu cực. Cảm ơn rất nhiều (◍•ᴗ•◍)❤

5 chương mới nhất truyện <Đn Bnha> A ghost in class 1A

Danh sách chương <Đn Bnha> A ghost in class 1A