ZingTruyen.Net

[ĐM] Ân Hữu Trọng Báo (Full)

Tiểu thuyết

4568795

Hoàn thành

22-09-2021

[ĐM] Ân Hữu Trọng Báo (Full)

286258 lượt thích / 4568795 lượt đọc
Hàn Trọng Viễn cả đời lên xuống thăng trầm, không ngờ sau khi ôm Mạnh Ân chết đi, lại có thể có cơ hội quay về lần nữa. Lần này, hắn có thù báo thù, có ơn báo ơn! Mạnh Ân sinh sống cẩn thận từng li, không ngờ Hàn Trọng Viễn mà mình vẫn luôn yêu thầm bỗng nhiên lại bắt đầu quan tâm mình, trân trọng mình, còn nói muốn cùng mình bên nhau trọn đời... Hàn Trọng Viễn - công, Mạnh Ân - thụ. Công là một tên yandere. https://socconvera.wordpress.com/an-huu-trong-bao/ - Copyright © 2017 by 决绝 / Red de Ed All rights reserved

Danh sách chương [ĐM] Ân Hữu Trọng Báo (Full)