ZingTruyen.Net

[ĐM] Ân Hữu Trọng Báo (Full)

Tiểu thuyết

3753037

Hoàn thành

05-07-2018

[ĐM] Ân Hữu Trọng Báo (Full)

221611 lượt thích / 3753037 lượt đọc
Hàn Trọng Viễn cả đời lên xuống thăng trầm, không ngờ sau khi ôm Mạnh Ân chết đi, lại có thể có cơ hội quay về lần nữa. Lần này, hắn có thù báo thù, có ơn báo ơn! Mạnh Ân sinh sống cẩn thận từng li, không ngờ Hàn Trọng Viễn mà mình vẫn luôn yêu thầm bỗng nhiên lại bắt đầu quan tâm mình, trân trọng mình, còn nói muốn cùng mình bên nhau trọn đời... Hàn Trọng Viễn - công, Mạnh Ân - thụ. Công là một tên yandere. https://socconvera.wordpress.com/an-huu-trong-bao/ - Creative Commons (CC) 2017 by Red de Ed Attribution - NonCommercial - NoDerivs

Danh sách chương [ĐM] Ân Hữu Trọng Báo (Full)