ZingTruyen.Net

Diabolik Lovers : Mãi Mãi Yêu Em

Ma cà rồng

100900

Đang cập nhật

10-01-2019

Diabolik Lovers : Mãi Mãi Yêu Em

2766 lượt thích / 100900 lượt đọc
Truyện nói về cuộc sống hai năm sau,khi Yui đã trở thành vampire và tiếp tục cuộc sống hằng ngày với sáu anh em ma cả rồng nhà Sakamaki