ZingTruyen.Net

[Danmei -Reup] Người Bất Tử - Hoài Thượng

Hành động

178254

Hoàn thành

25-04-2018

[Danmei -Reup] Người Bất Tử - Hoài Thượng

3264 lượt thích / 178254 lượt đọc
Nguyên Tác: Bất Tử Giả. Biên tập: Khởi Linh Thể loại: ABO, cp AO, cường cường, tận thế, đánh nhau với zombie, kinh dị, nguy cơ sinh hóa, ông trời tác hợp, hoan hỷ oan gia, HE. Tình trạng bản gốc: 85 chương chính văn. Diễn viên chính: Chu Nhung, Tư Nam. Phái hành động đẹp trai không quá ba giây công x có giá trị vũ lực xui xẻo thụ. Phối hợp: Đám bạn bè đồng đội cùng quần chúng zombie kêu gào đòi ăn. Nguồn: vuquatichnien.wordpress.com/truyenfull.vn

Danh sách chương [Danmei -Reup] Người Bất Tử - Hoài Thượng