ZingTruyen.Net

| Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)

Phi tiểu thuyết

382822

Đang cập nhật

23-10-2021

| Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)

24325 lượt thích / 382822 lượt đọc
Tác giả: Dạ Du (夜悠) Editor: Yuki Nguồn raw+ qt: dithanbangdanilam.wodpress.com Thể loại: chủ công, cường cường, xuyên việt, dị thế, tu chân, sinh tử ( spoil trước: công thụ từ xấu biến thành đẹp) Nv chính: Tạ Uẩn X Cảnh Nhiên.

Danh sách chương | Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)