ZingTruyen.Net

[Đam Mỹ] Cận Vị Lai

Khoa học - viễn tưởng

93733

Hoàn thành

19-06-2017

[Đam Mỹ] Cận Vị Lai

5302 lượt thích / 93733 lượt đọc
Đam mỹ, cường cường, bị cải tạo nhân loại công x ôn nhu thụ, HE, Tương lai/thế giới khoa học viễn tưởng/không xác định/chính kịch (một loại kịch chính, gồm bi kịch và hài kịch. Lấy xung đột làm nội dung, mâu thuẫn trong kịch rất phức tạp, thường phản ánh sinh hoạt xã hội)̣ Link Wordpress: https://bienthaihudong.wordpress.com/2016/08/01/ml-cạn-vị-lai-huong-duong/