ZingTruyen.Net

[Đam mỹ] Boss, Xin Đừng Nóng Nảy - Tuyết Nguyên U Linh [Hoàn]

Tiểu thuyết

1034124

Hoàn thành

13-11-2016

[Đam mỹ] Boss, Xin Đừng Nóng Nảy - Tuyết Nguyên U Linh [Hoàn]

51062 lượt thích / 1034124 lượt đọc
Tác Giả: Tuyết Nguyên U Linh Editor: Du Bình (Zubi Rinnie aka Huang ZuTao) Thể loại: Hiện đại, Ấm áp, Niên hạ, 1×1, phúc hắc thụ , nóng nảy công , lấy nhu thắng cương, ấm áp. HE Tình trạng bản gốc: hoàn - 59 chương + 4 phiên ngoại https://continuetolove.wordpress.com

5 chương mới nhất truyện [Đam mỹ] Boss, Xin Đừng Nóng Nảy - Tuyết Nguyên U Linh [Hoàn]