ZingTruyen.Net

Creepypasta's Past

Kinh dị

264632

Đang cập nhật

12-05-2020

Creepypasta's Past

12216 lượt thích / 264632 lượt đọc
Nguồn gốc của mỗi creepypasta tui tìm được trên mạng và dịch ra :v Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ Note: ai muốn dịch creepypasta nào thì cứ ib, tui sẽ coi thử sau