ZingTruyen.Net

[ Countryhumans Ussr × Nazi ] Tháp Kim Cương.

Fanfiction

4455

Đang cập nhật

25-10-2021

[ Countryhumans Ussr × Nazi ] Tháp Kim Cương.

535 lượt thích / 4455 lượt đọc
Germany với Russia lên kế hoạch khiến cho Ussr với Nazi đến với nhau, dĩ nhiên có sự hỗ trợ với gia đình, dòng họ, bạn bè nữa. Nhạt lằm + thiếu muối = thế thôi kệ bà nó. Chỉ là một bộ chuyện bình thường thôi thêm cả nó chỉ là một bộ đời thường với Drama ít nên đừng trông chờ gì nhiều vào tui.

Danh sách chương [ Countryhumans Ussr × Nazi ] Tháp Kim Cương.