ZingTruyen.Net

Có Duyên Thì Phải Có Nợ (0309)

Ngẫu nhiên

9088

Đang cập nhật

11-08-2022

Có Duyên Thì Phải Có Nợ (0309)

1359 lượt thích / 9088 lượt đọc
Người ta thì "có duyên nhưng không có nợ" còn anh với em là "có duyên là phải có nợ" nhưng cho dù không có nợ thì anh cũng phải bắt em ở lại bên anh vì tình cảm anh dành cho em là vô đối.