ZingTruyen.Net

[Chuyển ver] [ ChanSoo] - Cậu đang thích tôi đấy

Fanfiction

6382

Hoàn thành

31-01-2020

[Chuyển ver] [ ChanSoo] - Cậu đang thích tôi đấy

463 lượt thích / 6382 lượt đọc
Tên gốc: [Boylove - Thiên yết - Xử Nữ] Cậu đang thích tôi đấy. Tác giả : duongtuyen000 Link: https://my.w.tt/Y5NjOXQ55M Đó gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' hay thực sự là 'định mệnh'? Dù có chạy trốn thế nào, thì cuối cùng những gì thuộc về nhau sẽ thuộc về nhau. Chuyển ver thôi ạ ^^ M. Ng nhớ follow mình để đọc những truyện khác nhé ❤️

5 chương mới nhất truyện [Chuyển ver] [ ChanSoo] - Cậu đang thích tôi đấy