ZingTruyen.Net

Chúc Dạ Du

Siêu nhiên

232

Đang cập nhật

07-08-2022

Chúc Dạ Du

25 lượt thích / 232 lượt đọc
Tác giả: Priel. Thể loại: truyện dài, tình trai. *** Văn án: "Sau đó tôi thấy một con vật từ biển lên. Nó có mười sừng và bảy đầu, mỗi sừng có một mão triều. Trên mỗi đầu có viết một danh phạm thượng. Nó giống như con beo, chân như chân gấu và miệng như miệng sư tử. Con rồng cho nó mọi quyền thế và ngôi. Một trong những đầu của con vật trông giống như đã chết vì một vết thương nhưng được chữa lành, cho nên cả thế giới kinh ngạc và đi theo nó. Dân chúng thờ lạy con rồng vì con rồng đã cấp quyền phép cho con vật. Họ cũng thờ lạy con vật và nói rằng, "Ai giống như con vật? Ai tranh chiến với nó được?" Khải Huyền 13:1-4. * "Người mỗi ngày không chiến đấu cho tự do và cuộc sống Thì chẳng đáng sống và cũng chẳng đáng được tự do." (Faust) ***