ZingTruyen.Net

Chú~ Phạm Tội Nặng Rồi [Đammie Novel]

Truyện teen

70631

Đang cập nhật

14-09-2021

Chú~ Phạm Tội Nặng Rồi [Đammie Novel]

2957 lượt thích / 70631 lượt đọc
• Tác phẩm: Chú~ Phạm Tội Nặng Rồi • Tác giả: Bệ Hạ • Nhân vật: Trình Dực Thần x Thái Thiên Khánh • Văn án: bối cảnh cận tương lai, điềm văn, tình cảm. Thâm tình trung khuyển thê nô công x trước nữ vương ngạo kiều sau nhuyễn nhu thụ. 🐌NOTE: . Truyện hư cấu dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, đã có yếu tố phi thực tế. . Truyện với mục đích giải trí, không nhầm vào bất kỳ đối nào, không gây war. . Truyện gốc. Không nhận thêm bản chuyển ver, không cho phép xuất hiện ngoài Wattpad kể cả bản ver. . Truyện là nguyên văn tự viết, còn nhiều sai sót. 🐌 Bệ Hạ Hy Vọng Sẽ Mang Lại Sự Giải Trí Cho Các Lumache Sau Những Giờ Học Tập và Làm Việc Mệt Mỏi. 🐌 Slogan: Infinite imagination creates a finite individual.

5 chương mới nhất truyện Chú~ Phạm Tội Nặng Rồi [Đammie Novel]