ZingTruyen.Net

Chs | I'm VietNam, nice to meet... - AllVietNam

Bí ẩn

12490

Đang cập nhật

07-08-2022

Chs | I'm VietNam, nice to meet... - AllVietNam

2568 lượt thích / 12490 lượt đọc
"Xuyên qua bao nhiêu thế giới, ta gặp bao nhiêu kẻ và... Rất nhiều kẻ đã vấn vương ta, sẳn sàng chết vì ta..." Có yếu tố : Loạn luân, bạo lực My au - không liên quan đến lịch sử, tất cả đều là do trí tưởng tượng Văn phong không ổn, nhiều lúc sai chính tả Thanks for reading ( chỉ đăng duy nhất tại Wattpad, không đăng ở app hay trang web nào nữa)

5 chương mới nhất truyện Chs | I'm VietNam, nice to meet... - AllVietNam

Danh sách chương Chs | I'm VietNam, nice to meet... - AllVietNam