ZingTruyen.Net

Chồng Chị

Fanfiction

535988

Hoàn thành

13-09-2021

Chồng Chị

62499 lượt thích / 535988 lượt đọc
" kéo áo lên đi, tôi là chồng sắp cưới của chị em." " em cũng đâu ngại trở thành kẻ thứ ba." Truyện dựa trên sự tưởng tượng của tác giả. Viết lên nhằm mục đích giải trí. Không có thật, không tuyên truyền, không có ý bôi nhoạ bất cứ các cá nhân hay tổ chức nào.