ZingTruyen.Net

[CHIẾT NHỤC CAO NGẠO] - Không Lương Đích Thành - Chuyển ngữ: Kathy

Truyện ngắn

10570

Đang cập nhật

24-01-2022

[CHIẾT NHỤC CAO NGẠO] - Không Lương Đích Thành - Chuyển ngữ: Kathy

329 lượt thích / 10570 lượt đọc
ĐAM MỸ [CHIẾT NHỤC CAO NGẠO] Nguyên tác: Không Lương Đích Thành Chuyển ngữ: Kathy Posted In: [Hoạ Thần Thư] Kathy0218.wordpress.com Thể loại: ĐAM MỸ, H VĂN, SONG TÍNH, HIỆN ĐẠI, CƯỠNG ĐOẠT, SM, SẢN NHŨ, SINH TỬ, SONG KHIẾT, 1V1. Couple: Sở Nam Tước (Công) x Lâm Hạ (Thụ) Đây là 1 truyện khá nặng trong hệ liệt cùng tác giả. Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc.

5 chương mới nhất truyện [CHIẾT NHỤC CAO NGẠO] - Không Lương Đích Thành - Chuyển ngữ: Kathy