ZingTruyen.Net

{Chaelisa} Buổi đấu giá định mệnh

Fanfiction

1233

Đang cập nhật

05-06-2021

{Chaelisa} Buổi đấu giá định mệnh

102 lượt thích / 1233 lượt đọc
Chaelisa Truyện kể về một vị tổng đài nổi tiếng trong công việc lẫn giới ăn chơi một lần Lisa đi xem đấu giá và phải lòng một cô nàng bị mẹ ruồng bỏ mà đem đi bán cô đem lòng thương nên mua Chaeyoung về cưng sủng...

5 chương mới nhất truyện {Chaelisa} Buổi đấu giá định mệnh