ZingTruyen.Net

Cậu bé chăn cừu và gã sói Xám

Người sói

91

Đang cập nhật

04-03-2020

Cậu bé chăn cừu và gã sói Xám

14 lượt thích / 91 lượt đọc
vẫn là cp hastur×eli, nối tiếp bộ (kẻ hầu cận quyến rũ) bộ (cậu bé chăn cừu và gã sói lang thang) sẽ là một bộ truyện bẻ cong tuổi thơ .

Danh sách chương Cậu bé chăn cừu và gã sói Xám