ZingTruyen.Net

【Cao H】Cẩm Sắt - Lê Hạt

Phi tiểu thuyết

14217

Đang cập nhật

22-03-2021

【Cao H】Cẩm Sắt - Lê Hạt

684 lượt thích / 14217 lượt đọc
Converter: Sắc Nữ Team. Số chương: 18 Giới thiệu: Diệp Tiêu sau khi chuyển trường ngồi cùng bàn với một người rất đáng sợ. Mỗi lần cùng hắn nói chuyện cô liền bắt đầu nói lắp. _______ Đôi lời của editor: Truyện edit chỉ dựa trên bản convert và sự hiểu biết của mình! Nên sẽ không giống như bản gốc 100%, chỉ nằm ở mức 70% nhé.