ZingTruyen.Net

Cảnh cảnh hạ điềm

Tâm linh

226

Đang cập nhật

10-08-2022

Cảnh cảnh hạ điềm

32 lượt thích / 226 lượt đọc
Hạ Cảnh là một nhân viên văn phòng không mấy dư dả nên phải ở ghép phòng chung cư với cô bé Lục Điềm. Hai người do tính chất công việc và tính cách của Lục Điềm nên chưa từng nói chuyện. Đôi lúc Hạ Cảnh muốn bắt chuyện với cô bé nhưng cũng chỉ nhận được cái gật đầu hay lắc đầu. Cho tới một hôm....