ZingTruyen.Net

Bữa Tiệc Ánh Trăng

Tâm linh

11

Đang cập nhật

14-09-2021

Bữa Tiệc Ánh Trăng

2 lượt thích / 11 lượt đọc
Thế nhân sợ hãi ma quỷ, lại tin tưởng con người, tâm có quỷ thì người cũng là quỷ, quỷ ở trong tâm người. Thời Hi chỉ có tâm nguyện cả đời bình yên, giờ phút này lại nguyện đổi lấy bình yên quãng đời còn lại của mình để cứu vớt người trước mặt ra khỏi sự quẫy nhiễu của ma quỷ. Tâm đã đậm sâu, đời đời mong hai linh hồn được dàng buộc, Thời Hi yêu Di Hòa, không cần đất biết, trời biết, chỉ cần anh biết.

Danh sách chương Bữa Tiệc Ánh Trăng