ZingTruyen.Net

[BTS]Limerence

Phiêu lưu

477

Đang cập nhật

19-09-2021

[BTS]Limerence

79 lượt thích / 477 lượt đọc
《Vì một người mà điên đảo tâm hồn》 Truyện của mình,các tuyến nhân vật đều đã qua mình cảm nhận. Có thể sẽ có bạn thấy nhanh hoặc chậm,nhưng theo mình thấy đây là mối quan hệ phù hợp nhất đối với các nhân vật.Dựa theo cảm xúc và hoàn cảnh của từng người. Đây là một bộ truyện có mục đích giải trí và dành cho các bạn thật sự muốn đọc.Nếu bạn thấy truyện không phù hợp hoặc bạn có cảm thấy ghét những cái thể loại sau đây thì mong mọi người không đọc,mà nếu đọc cũng xin đừng buông lời ghét bỏ.Cảm ơn!