ZingTruyen.Net

[Boboiboy] Người tôi yêu (Thuncy).

Ngẫu nhiên

4931

Hoàn thành

09-06-2018

[Boboiboy] Người tôi yêu (Thuncy).

254 lượt thích / 4931 lượt đọc
Cyclone thuộc girl. Thunder thuộc boy. Có những người khác. Nói chung là: dàn thụ thuộc girl, dàn cong thuộc boy.