ZingTruyen.Net

[BnHA×Reader] My Love Chocolate

Ngẫu nhiên

98389

Đang cập nhật

05-09-2021

[BnHA×Reader] My Love Chocolate

7807 lượt thích / 98389 lượt đọc
BẠN!!! CHÍNH BẠN ĐẤY!!! Cùng dàn harem trong Boku no my hero xây dựng nên câu chuyện tình yêu ❤💛💚💙💜 chocolate🍫. Vị đắng sẽ qua đi và hãy cảm nhận vị ngọt bất tận đi nào~ _ _ _ _ _ _ 《 ♡¤♡》_ _ _ _ _ Hãy đọc và tưởng tượng nhé~~~😻
Tags: bnhareader

5 chương mới nhất truyện [BnHA×Reader] My Love Chocolate