ZingTruyen.Net

BLOOD MOON

Người sóiLãng mạn

4005

Hoàn thành

18-09-2014

BLOOD MOON

143 lượt thích / 4005 lượt đọc
TỔ CHỨC BLOOD MOON THỔNG TRỊ THẾ GIỚI NGẦM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÓ MỘT QUÁ KHỨ KHÔNG HỀ ĐẸP PHẢI LÀM SAO ĐỂ CÔ ẤY LẤY LẠI NỤ CƯỜI