ZingTruyen.Net

|BLACKPINK| Lời Cầu Cứu

Tâm linh

15543

Hoàn thành

15-04-2018

|BLACKPINK| Lời Cầu Cứu

989 lượt thích / 15543 lượt đọc
Lần đầu viết thể loại kinh dị, mình không chuyen về khoảng này lắm nên nếu không hay hoặc vẫn chưa gây cấn thì mong các BLINK chỉ bảo