ZingTruyen.Net

Bl | 12cs | Alghul - Angel and Devil

Khoa học - viễn tưởng

12556

Đang cập nhật

17-01-2022

Bl | 12cs | Alghul - Angel and Devil

1074 lượt thích / 12556 lượt đọc
Alghul thuần chủng và bán Alghul giống nhau về ngoại hình với những sức mạnh phi thường nhưng lại khác nhau ở một điểm, Alghul thuần chủng không phải là Infected, mà bán Alghul chính là một Infected...

5 chương mới nhất truyện Bl | 12cs | Alghul - Angel and Devil